Regnskap handler først og fremst om penger

29 oktober 2019 Mathias Bjelland
Regnskap handler først og fremst om penger

Betydningen av regnskap

Regnskap er ikke et yrke du bare har lyst til å prøve. Yrket krever av deg mye detaljorientering og kompromissløs presisjon, som begge igjen krever et betydelig nivå av arbeidsmoral fra alle som ønsker å gjøre regnskap til en karriere. Dette er en av hovedfaktorene som holder antallet sertifiserte regnskapsførere under hva det ellers ville vært, fordi kvalifiseringsprosessen ryster mange mennesker ut.

Når det er sagt, har samfunnet stort behov for individer innen regnskap og behandling av finanser. Det som kommer over som en kjedelig og takknemlig jobb, er faktisk en av lynsjpinnene som holder mange selskaper sammen. Se for deg et stort selskap som kjører uten en eneste regnskapsfører. Hvordan ville de vite hva som skjer? Hvordan ville de vite om de vinner overskuddet? Hvordan ville de vite hva de skyldte i skatter for ikke å bli lovende av loven?

Regnskapsførere har mye ansvar

Faktisk er regnskapsførere ansvarlige for det og mer. Regnskapsførere er de viktigste oppsynsmennene til et selskaps kontrollmekanismer. De er i stand til å beregne og bestemme hvilke produktlinjer som gir gode resultater, og hvilke som må reformeres eller til og med avvikles. Regnskapsførere er de som avgjør om selskapet tar inn mer inntekter enn utgiftene og om balansen forbedrer eller forverres.

Selv om økonomiavdelingen vanligvis er den som tar sentrale beslutninger om retningen selskapet skal ta, kan de ikke gjøre noen verdige konklusjoner uten datainnsamling og analyse fra regnskapsavdelingen. Dette er grunnen til at det er lurt å ha noen få gode regnskapsførere rundt for å hjelpe selskapet med å få sine økonomiske bidrag og faktisk vet hvor godt de gjør det. Det er et yrke som få har magen for, men også et hvis betydning bare blir verdsatt av de få som vet. Og dermed er det også ganske gode lønninger å vente her!

Flere nyheter